Digital Marketing khác với Traditional Marketing vì sự khác biệt về phương tiện truyền thông được sử dụng. Trong khi Traditional Marketing sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống như báo chí, tivi, đài phát thanh, thì Digital Marketing sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như website, email, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, internet marketing, v.v.