Chính sách bảo mật của chúng tôi

Ai chúng tôi là

Văn bản gợi ý: Địa chỉ website của chúng tôi là: https://marketingtriz.net.

Bình luận

Văn bản gợi ý: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng địa chỉ IP và chuỗi user agent trình duyệt của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Phương tiện

Văn bản gợi ý: Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Văn bản gợi ý: Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn vào cookie. Điều này giúp tiện lợi cho bạn khi bạn để lại bình luận lần sau, vì bạn không cần phải điền thông tin của mình lại. Những cookie này sẽ được lưu trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ mật khẩu của tôi”, đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Văn bản gợi ý: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng cách như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các dịch vụ theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản gợi ý: Nếu bạn yêu cầu thiết lập lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email thiết lập lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Văn bản gợi ý: Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và các siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ mãi mãi. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và chấp thuận tự động bất kỳ bình luận theo sau nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền riêng tư của bạn

Văn bản gợi ý: Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp dữ liệu xuất khẩu của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Văn bản gợi ý: Các bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.