Sự khác biệt của MARKETING TRIZ so với phương pháp marketing thông thường là sự chú trọng vào sáng tạo và đổi mới, sử dụng các công cụ sáng tạo như mô hình suy nghĩ ngược, thủ thuật sáng tạo TRIZ để tạo ra các chiến lược marketing đột phá, tăng cường sức cạnh tranh và tạo ra giá trị cho khách hàng