Marketing Triz được sáng lập bởi Ông HUNGFTU và các cựu HỌC VIÊN Đại Học Ngoại Thương – Những người đã từng làm việc tại những Agency lớn trên thế giới như Dentsu Vietnam, Group M, Freakout, Google, Facebook…, 

Trường phái MARKETING TRIZ  là một phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực Marketing, được phát triển dựa trên phương pháp luận sáng tạo đổi mới TRIZ. Với sự kết hợp giữa TRIZ và MARKETING, phương pháp này đã tạo ra nhiều thành công cho các doanh nghiệp, giúp họ tạo ra các ý tưởng sáng tạo và đột phá cho chiến dịch marketing.