Cung cấp góc nhìn từ branding và sáng tạo triz giúp facebook marketing tiếp cận khách hàng có tính chiến lược và hệ thống, tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi CRO